Žerotínské dny na Rosicích 2020

SYMPOZIUM 25.9. PÁTEK

Sympozium se bude konat v Hudebním sálu v hlavní budově zámku Rosice. Kapacita sálu je 140 sedících. Některé přednášky se mohou konat i na jiném místě zámku, podle rozhodnutí přednášejícího a vzhledem k tématu. Vstup volný, do kapacity dané protiepidemickými opatřeními

„Roh, trubka a luk. Rosický zámek a jeho žerotínští páni v období renesance a manýrismu“

Prof. PhDr. Mgr. Tomáš Knoz, Ph. D., Historický ústav FF Masarykova univerzita  

K čtyřsetletému výročí masakru novokřtěnců v Přibicích

Prof. PhDr. Josef Unger, CSc., archeolog, Antropologický ústav PřF Masarykovy univerzity, dále RNDr. Robin Pěnička a Mgr. Tomáš Mořkovský.

„Z Žerotínského archivu“

PhDr. Jan Štěpán, Ph.D., Zemský archiv v Opavě, pobočka Olomouc

„Žerotínové a hudba. Sborník Samuela Mareschala pro Ladislava Velena ze Žerotína a dobové souvislosti“

Prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc., Ústav hudební vědy Filosofické fakulty MU

50. VÝROČNÍ KONFERENCE VLASTIVĚDNÝCH KROUŽKů 26.9. SOBOTA

Konference se bude konat v Zámeckém kulturním centru v severním křídle zámku Rosice. Kapacita sálu je 120 sedících. Vstup volný, do kapacity dané protiepidemickými opatřeními

20 let činnosti Vlastivědného spolku Rosicko-Oslavanska

Ing. Zdeněk Vévoda, Vlastivědný spolek Rosicko-Oslavanska

Kdo byl poslední majitel rosického zámku Mořic Arnold de Forest?

RNDr. Dalibor Kolčava, Vlastivědný spolek Rosicko.Oslavanska

„Vybavení rosického zámku podle pozůstalostního soupisu Josepha Christopha Scharrera (1668)“

Mgr. et Mgr. Helena Kramářová, Ph.D. Archiv der Gesellschaft der Musikfreunde, Vídeň

Hornická historie Rosicko-Oslavanska

Petr Kubínský, Vlastivědný spolek Rosicko-Oslavanska

„K rosické svatbě 1609“

Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D., Ústav hudební vědy FF Masarykova univerzita

„Jihomoravské šibenice v časném novověku“

Prof. PhDr. Josef Unger, CSc., Antropologický ústav PřF Masarykovy univerzity

DOPROVODNÝ PROGRAM 26.9. SOBOTA

9:00 – 14:00                Dílničky a doprovodný program pro veřejnost s dětmi

                                    Řemeslné dílny, výtvarné dílny – móda, kreslířská dílna, krasopis

                                    Dobové hry a soutěže

11:30                           Veřejná poprava        

12:00                           Představení nové Pátrací hry „Žerotínův tah“

12:30 – 13:30              Vystoupení Skupiny historického šermu TARANIS

18:00 – 19:30              Koncert (BA)Rock Goes to Hollywood

Akce se koná pod záštitou města Rosice.