Hledáme průvodce / průvodkyně pro sezonu ´22

Správa zámku Rosice, příspěvková organizace, IČ 00486591, Žerotínovo náměstí 1, 66501 Rosice hledá pro sezonu 2022 a další roky zájemce o práci

průvodce / průvodkyně na zámku Rosice

Máme zájem o nové kolegy se zájmem o historii, průvodcovskou práci a v zajímavém prostředí historického objektu s bohatou historií, kteří jsou komunikativní, tvořiví a aktivní. Nabízíme dobré pracovní prostředí i podmínky.  Práce je vhodná zejména pro studenty, aktivní seniory, osoby se sníženou pracovní schopností nebo pro osoby s možností nepravidelného výkonu práce.  Průvodcovská služba je vykonávána na základě Dohody o provedení práce jako sezonní činnost. V případě, že se průvodce/průvodkyně osvědčí a v případě oboustranného zájmu může být uzavřena stálá pracovní smlouva na 0,5 pracovního úvazku.  Preferujeme zájemce o dlouhodobější spolupráci.

Základní popis vykonávané práce

 1. Provází skupiny návštěvníků kulturní památky – zámku Rosice,
 2. reprodukuje průvodcovské texty a provádí výklad návštěvníkům zámku a jeho prohlídkových okruhů,
 3. podává návštěvníkům základní informace, a to v českém jazyce, znalost anglického nebo německého jazyka je výhodou, ale není podmínkou,
 4. zajišťuje prodej vstupenek a upomínkových předmětů,
 5. zajišťuje běžný úklid prostor pokladny zámku.

Další činnosti vykonává podle pokynů kastelána zámku a jeho zástupkyně, v souladu s Organizačním řádem. Průvodce provází na dvou hlavních zámeckých návštěvnických okruzích, a to v Zámecké expozici a Krytu CO. Provází jako dohled i na Stálé výstavě hraček.

Pracovní doba

Pracovní doba je odvozena od provozní dobu zámku pro návštěvníky a řídí se rozvrhem služeb průvodců, který se aktualizuje na každý měsíc. Podmínkou je, aby průvodce v každém měsíci odpracoval nejméně dva víkendy, po předchozí termínové dohodě

Duben, květen – víkendy a svátky, 9 – 17 hodin

Červen – víkendy, svátky, podle potřeby a možností i pracovní dny, 9-17 hodin

Červenec, srpen – pracovní dny, víkendy, svátky, 9-17 hodin

Září – víkendy, svátky, podle potřeby a možností i pracovní dny, 9-17 hodin

Platové podmínky

Typ pracovního poměru Dohoda o provedení práce

Základní mzda je 120,-Kč / hodinu. Možnost mimořádné odměny v případě výborného plnění pracovních povinností.

Požadavky

 1. Základní orientace v historii s přihlédnutím k historii zámku Rosice a šlechtických rodů, kterým zámek patřil.
 2. Schopnost rétoriky pro výkon služby průvodce na kulturní památce.
 3. Komunikativnost a pozitivní vztah k návštěvníkům zámku.
 4. Aktivní přístup k plnění pracovních povinností.
 5. Pečlivost.
 6. Bezúhonnost.

Způsob a forma přihlášení

Přihlášku prosím zašlete nejpozději do 31.12.2021.

V případě zájmu pošlete svoji přihlášku s krátkým strukturovaným profesním životopisem a výpisem z evidence rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce), a to buďto písemně na adresu

Správa zámku Rosice, příspěvková organizace, Žerotínovo nám.1, 66501 Rosice

nebo e-mailem na mail kastelan@zamek.rosice.cz.

Další informace

Předpokládaný nástup na pracovní místo je 1.4.2022

V období 01-03/2022 budou mít vybraní zájemci za povinnost zúčastnit se jednodenního školení BOZP a semináře průvodců na zámku Rosice.

V případě Vašeho zájmu o bližší informace můžete po předchozí telefonické domluvě na telefonu 606 683 229 navštívit Správu zámku v pracovních dnech od 7 do 15:30 hodin, rádi Vám Vaše případné dotazy zodpovíme.

PhDr. Ludvík Vaverka, Kastelán, ředitel Správy zámku Rosice, příspěvková organizace