Adoptuj si dlaždici!

Možnost, jak Vaše stopa zůstane na zámku Rosice po staletí

ADOPTUJ SI SVOU DLAŽDICI!

Při průzkumu sklepení jsme nalezli mimo jiné i dlaždice z časů 16. století.
Jednu jsme otočili – a objevil se otisk pravé ruky, kterou do dlaždice otiskl
dávný tvůrce, nebo -podle velikosti dlaně- dítě.
Tomu se říká most přes minulost…
A pak jsme našli ještě jednu, do páru, s otiskem levé ruky.
A vznikl nápad:

Budeme obnovovat dlažbu v průjezdu na vnitřní nádvoří, kde se objeví repliky právě takových dlaždic, které jsme našli. Můžete zanechat svoji stopu na těchto dlaždicích, která by také mohla staletí překonat. Pokud si adoptujete některou z dlaždic, přidělíme jí jedinečné číslo a na plánu přesně vyznačíme, která to je a kde se nachází Plán se jmény adoptivních rodičů bude po dokončení pokládky dlažby umístěn ve veřejně přístupných prostorách zámku.

Znamená to napsat na e-mail Správy zámku info@zamek.rosice.cz zprávu s předmětem „Adopce dlaždice jméno+příjmen“. Do e-mailu uveďte svoji adresu, abychom Vás mohli zapsat do seznamu adoptivních rodičů dlaždic.
Pošlete na účet Správy zámku 22 437 641/0100 částku 400 Kč s uvedením do Zprávy pro příjemce
„ADOPCE jméno+příjmení“.
Obdržíte Certifikát s číslem adoptované dlaždice a její malou keramickou zmenšeninu.
Vaše dlaždice s Vaším označením se stane součástí historie zámku.

Aktuálně bylo adoptováno 100 prvních dlaždic, akce pokračuje dále s dalšími 50 dlaždicemi.

Děkujeme všěem adoptivním rodičům!