Výstava betlémů 9.-22.12 a 26.-29.12.

Je tomu 800 let, co svatý František při půlnoční mši v italském Grecciu připomněl názorně prostředí, do kterého se Ježíš narodil. František postavil jesle se senem ve chlévě v jeskyni, kde byli i živý volek a osel. Tím inspiroval další a další v živém či výtvarném zobrazování narození Krista a také ke vzniku samostatného výtvarného oboru – betlemářství.

Zveme vás na již tradiční IV. ročník výstavy betlémů ze zámeckých sbírek, i betlémů zapůjčených od sběratelů i občanů.

Letos představíme hvězdu výstavy – Rosický zámecký skříňkový betlém, vyřezaný v jediném exempláři řezbářem panem Jaroslavem Frenclem z Volyně.