Veřejná sbírka na pořízení koncertního klavíru

Máme radost z toho, že se po několika měsících podařilo získat potřebné Osvědčení o konání veřejné sbírky, a díky tomu můžeme oficiálně oznámit, že zámek Rosice se souhlasem svého zřizovatele otevírá veřejnou sbírku pro pořízení koncertního klavíru.

Náš Hájek, kterého máme zapůjčený od Muzea klavírů, jemuž jsme velmi vděční za to, že nám jej zapůjčilo, již přece jen vzhledem ke svému věku a konstrukci nesplňuje nároky na nástroj pro koncerty takových osobností, které k nám na zámek v rámci řady Virtuózové na zámku jezdí a hrají.

Proto padlo rozhodnutí na podnět návštěvníků koncertů, že vypíšeme veřejnou sbírku, z jejíhož výtěžku pořídíme koncertní klavír. Pravda, na nový asi nevybereme, ale podle částky a ve spolupráci s odborníky vybereme nástroj, který bude představovat kvalitativní posun.

Přispívat lze na transparentní účet sbírky vedený v MONETA Money Bank, a.s. , číslo účtu je

264 296 917 / 0600

Přispívat lze také hotovostní formou do zapečetěné pokladničky, která bude po otevření zámku k dispozici.

  • Identifikační údaje právnické osoby konající veřejnou sbírku

Správa zámku Rosice, příspěvková organizace, IČ 00486591, sídlo Žerotínovo náměstí 1, 66501 Rosice, statutární zástupce PhDr. Ludvík Vaverka, ředitel