Vítáme vás na webových stránkách zámku Rosice,

Žerotínské renesanční perly nedaleko od Brna,
místa, kde se již v 17. století dělala evropská politika

“The days are long, but the years are short, maybe not a landmark, but holds a lot of memoirs of Karel Elder of Žerotin, Czech nobleman and outstandingly influential politician whose entire life was like the most captivating book..

Dny jsou dlouhé, ale roky jsou krátké, možná to není dominanta, ale obsahuje spoustu vzpomínek Karla staršího ze Žerotína, českého šlechtice a vynikajícího vlivného politika, jehož celý život byl jako nejúchvatnější kniha …”

Jeden z návštěvníků zámku Rosice, 30.8.2020