Z historie

„The days are long, but the years are short, maybe not a landmark, but holds a lot of memoirs of Karel Elder of Žerotin, Czech nobleman and outstandingly influential politician whose entire life was like the most captivating book..

Dny jsou dlouhé, ale roky jsou krátké, možná to není dominanta, ale obsahuje spoustu vzpomínek Karla staršího ze Žerotína, českého šlechtice a vynikajícího vlivného politika, jehož celý život byl jako nejúchvatnější kniha …“

Jeden z návštěvníků zámku Rosice, 30.8.2020

Vážení přátelé, vítáme Vás na oficiálních webových stránkách zámku Rosice.

Říká se o něm, a právem, že je renesanční perlou nedaleko od Brna. Je místem, kde se již v 17. století dělala evropská politika, když zde v roce 1607 probíhala klíčová jednání o vzniku Moravsko-rakousko-uherské konfederace pod vedením pozdějšího císaře Matyáše, která vedl mimo jiné Karel starší ze Žerotína.

Mimochodem – věděli jste, že Karel starší ze Žerotína, jeden z majitelů zámku, který zde dlouho žil, byl v letech 1608 až 1615 Moravským zemským hejtmanem a také švagrem Albrechta Eusebia z Valdštejna?

Zámek se nachází v městě Rosice, jen 25 km západně od Brna. Stojí na místě bývalého hradu, jehož zbytky se zachovaly uvnitř tělesa zámku. Toto panské sídlo obývaly, budovaly, přestavovaly a žily v něm mimo jiné rody Hechtů z Rosic, Žerotínů, Werdenberků, Hausperských z Fanalu, Ugarte, Sinů. Poslední šlechtický majitel baron Mořic Arnold Deforest byl z rodu Deforest-Bischofsheim.

Historie zámku je velmi bohatá. Na místě dnešního zámku stával středověký hrad, jehož části jsou vkomponovány do tělesa renesančního zámku s klasicistní vnější fasádou. Historii zámku provázely časy rozkvětu, zvelebování a šlechtické okázalosti, ale i doby, kdy byl zámek zejména po roce 1948 necitlivě využíván, přestavován a devastován. Od roku 1989 probíhá postupná obnova zámeckého areálu, která mu již z velké části vrátila původní krásu. Dech se vám zatají zejména na II. nádvoří, kde na vás renesance dýchne ze všech stran. Chcete-li se o zámku a jeho obyvatelích dozvědět více, navštivte zámek, projděte si prohlídkový okruh, nechte se vtáhnout do historie a vnímejte genia loci sídla jednoho z nejmocnějších pozdně-renesančních a raně-barokních rodů pánů z Žerotína.

Jde o významnou stavební památku s četnými prvky renesančního stavitelství. Je velmi významnou regionální památkou. Je zapsán v seznamu Kulturních památek. Naleznete v něm mimo jiné zcela unikátní soubor renesančních a barokních štukových stropů, které jsou v tomto rozsahu velmi vzácné. Prohlídkový okruh má více než 20 krásně a hodnotně vybavených a zařízených místností. Budou vás provázet průvodci, kteří zde provádí se zaujetím pro věc a mají zámek rádi.

Šedesátá léta 20. století se na zámku podepsala mimo jiné postavením velkého krytu pro velitelství Civilní obrany pod zámeckou zahradou a proto jsme dnes jediný renesanční zámek s vlastním protiatomovým krytem … !

Areál je tvořen vlastním zámkem, dvěma křídly předzámčí, dvěma nádvořími a krásnou zámeckou zahradou. Probíhají zde prohlídky, výstavy, koncerty, svatby, kulturní akce, farmářské trhy, jarmarky, apod. Občerstvit se můžete v Malé Kafárně na II. nádvoří zámku. Součástí je velký podzemní kryt CO.

V roce 2019 se začal daleko více otevírat návštěvníkům, pořádání kulturních a společenských akcí, stává se více Visitors Friendly. Dohání také budování moderní návštěvnické infrastruktury. Zkrátka – zámek již není na zámek!

Zámek je v majetku města Rosice, je spravován Správou zámku Rosice, příspěvkovou organizací.

Zámek je mimo jiné desítky let také působištěm Skupiny historického šermu Taranis. Sídlí zde i Rodinné centrum Kašpárkov, Středisko volného času Rubiko, Zámecké kulturní centrum KIC Rosice, Městská knihovna, ZUŠ Rosice. Na I. nádvoří jsou kanceláře Městského úřadu Rosice.

Přijďte! Rádi vás uvidíme!

Obr. Franz Richter, Zámek Rosice kolem roku 1824, originál v Moravské galerii Brno

Napsali, natočili nebo řekli o zámku:

iDNES.CZ, 22.8.2020, Jsme jediný renesanční zámek s krytem civilní obrany

www.idnes.cz/brno/zpravy/zamek-rosice-kryt-civilni-obrany-kastelan-ludvik-vaverka-pruzkumnik-jizni-moravy.A200815_565192_brno-zpravy_krut?utm_source=facebook&utm_medium=sharecm

Toulavá kamera, Česká televize ČT1, 13.9.2020

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1126666764-toulava-kamera/220562221500037/dalsi-casti

Videomagazín Mikroregion Kahan, 09/2020 od 46´23´´, Žerotínské dny na Rosicích

www.mikroregionkahan.cz/videomagazin