Výstavy

Zámek Rosice nabízí kvalitní prostory pro výstavy, prezentaci uměleckých projektů, performance, autorská čtení, …, apod.

K dispozici jsou tři výstavní prostory se silným geniem loci. A to Výstavní síň v 1.patře, Galerie Šatlava a Sklepní galerie pod Šenkem. Zde je možné instalovat různé výstavy podle zájmu umělce. Bližší podrobnosti a zařazení do plánu výstav a akcí, stejně jako ekonomické podmínky, je třeba s dostatečným předstihem dohodnout se správou zámku.

Máme zájem o kvalitní výstavy, kvalitní umění, mladé a začínající umělce i umělecké školy.

Fotogalerie – Výstavní prostory