Kryt Civilní obrany

„Jsme jediný renesanční zámek s vlastním protiatomovým krytem.“

 Pod Zámeckou zahradou se -poněkud překvapivě- nenacházejí středověké prostory, ale protiatomový kryt, tedy správněji Stavebně zodolněný úkryt CO. Ten byl postaven v letech 1963 -1965 jako vysoce utajované zařízení pro velitelství Civilní obrany města Brna.  Až do roku 1992 byl kryt střežen a spravován utajovanou vojenskou jednotkou.  Na zahradě byly až do 90 let k vidění i antény radiostanice.

Při návštěvě krytu navštívíte dekontaminační vstup, nahlédnete do vrátnice se službou. Podíváte se na ošetřovnu, do místnosti pro ubytování důstojníka a nemůže chybět návštěva politicko-výchovné světnice. Také se můžete podívat do malé zbrojnice s ukázkami ručních zbraní. Nahlédneme

i do bývalé místnosti štábu, která dnes slouží jako malý přednáškový prostor.  Zajímavá je návštěva krytové vodárny. Vidět můžeme i vlastní elektrocentrálu a filtroventilační zařízení, které je již částečně opět funkční.

Návštěva tohoto prohlídkového okruhu přináší pamětníkům reminiscenci na dobu  Studené války a mladší generaci pohled na něco, co osobně nezažili a -doufejme- ani nezažijí.

Expozice Kryt CO nyní prochází postupnými úpravami, v rámci kterých se upravují další místnosti a prohlídková trasa se tak postupně mění a rozšiřuje.

Doba prohlídky cca 45 minut.

Fotogalerie – Kryt CO