Zámecké expozice

Od sezony 2023 máme na zámku dva prohlídkové okruhy, a to Okruh Žerotínský a Okruh Hausperský. Máte tedy možnost vidět všechny aktuálně obnovené a restaurované místnosti, což dosud nebylo možné, případně se zaměřit na období, které preferujete. Místnosti jsou vybavené a zařízené nábytkem, uměleckými předměty, drobným mobiliářem a dobovými doplňky. V některých místnostech můžete během prohlídky využít i židle na sezení.

Okruh Žerotínský

Těžištěm tohoto okruhu jsou prostory, které se z významné části váží ke Karlovi staršímu ze Žerotína, jedné z nejvýznamnějších osobností přelomu 16. a 17. století na Moravě, které zámek patřil a která zde žila. Další části tohoto okruhu jsou rokokové salonky severovýchodního křídla zámku.
Prohlédnete si přípravnu, sál s malovaným renesančním stropem, sál s erby, jídelnu, ložnici a krbový salonek. Následují venkovní arkády zámku, kde můžete obdivovat renesanční stavební prvky – sgrafita a arkády s reliéfy, které jsou skvostem zámku. Poté přejdete do salonku věnovanému druhé polovině 19. století, dále si prohlédnete dva rokokové salonky a orientální salonek. Prohlídkový
okruh končí volnou prohlídkou výstavy rosického skla.

Okruh Hausperský

Těžištěm toho okruhu jsou barokní a rokokové místnosti zámku s historickou spojitostí k rodu Hausperských z Fanalu, kteří se v 17. a 18. století významně podepsali na barokní a rokokové podobě zámku.
Prohlédnete si svatební a lovecký salonek, kapli, hudební sál, Rahnův salonek, tři kabinety Hausperských z Fanalu se štukovými barokními stropy, knihovnu, přípravnu a sál s renesančními
klenbami, projdete výstavní síní na arkády, kde se seznámíte s některými renesančními prvky nádvoří, které jsou ceněnou hodnotou zámku. Prohlídkový okruh končí volnou prohlídkou výstavy rosického skla.

Fotografie některých zámeckých prostor:

Zámecký okruh
U Rahnů

Všechny místnosti jsou vybavené a zařízené nábytkem, uměleckými předměty, drobným mobiliářem a dobovými doplňky.

V některých místnostech můžete během prohlídky i využít židli na sezení.

Doba prohlídky cca 60 minut.

Fotogalerie – Zámecký okruh