Zámecká zahrada

Zámecká zahrada je samostatný volný prohlídkový okruh, je přístupná v provozní době zámku, zavírá se v 16:30.

Zahrada je zakreslená již na starých plánech zámku z 18. či 19.století. Je zřejmé, že zámecká zahrada měla dvě části: francouzskou zahradu, upravený prostor dělený geometricky cestami a pěstěnými keři, a anglický park, tedy přírodní, ale ošetřovaný prostor. Zahrada byla oddělena od okolí kamennou zdí s bránami. Její součástí pravděpodobně byl i velký zahradní altán a vodní fontána., která byla do zahrady vrácena. 

Zahrady byly nedílnou součástí  renesančního šlechtického sídla. Inspirací byly italské zahrady a později velkolepé francouzské zámecké zahrady. V době baroka se pak zahrady a parky stávaly přímo krajinářskými díly s vysokou kulturní hodnotou a přesahem, který přetrval staletí.

Naše zahrada prošla četnými historickými peripetiemi. Jako renesanční a později barokní zahrada byla nesporně nádhernou součástí panského sídla. Počátkem 20.století se v ní nacházel i tenisový kurt. Největší rány však zahrada dostala po roce 1948, kdy pustla, chátrala, byla zdevastována a počátkem 60.let 20.století byla brutálně postižena vybudováním krytu CO pod značnou částí zahrady. Později se v místech zahrady nacházelo i dětské dopravní hřiště. 

Od roku 1988 je zahrada postupně obnovována. V roce 2017 byla restaurována fontána uprostřed zahrady, v roce 2018 pak most mezi zámkem a zahradou.

V současné době je zahrada dále citlivě obnovována a pečlivě udržována, je oázou klidu v centru města Rosice.

Užijte si pobyt na zahradě. Děkujeme vám, že ji neničíte a chováte se k ní s úctou.

Fotogalerie – Zámecká zahrada